საველე-გეოლოგიური მოგზაურობის ორგანიზება

საერთაშორისო გეოლოგიური პროექტის (DARIUS) ფინალური კონფერენციის ფარგლებში  ორგანიზება გავუწიეთ საველე-გეოლოგიურ საერთაშორისო ექსკურსიას, რომლის განმავლობაში ევროპის წამყვან გეოლოგებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ საქართველოს სამ ძირითად ტექტონიკურ ერთეულს: კავკასიონის სამხრეთ ფერდს, ამიერკავკასიის მასივს და აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-რღვევით ზონას.